تاريخ روز : چهارشنبه 09 فروردین 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

قابل توجه سهامداران محترم جهت ورود به سامانه :

نام کاربری :    پنج رقم عددی کد بورسی

رمز عبور :    شماره شناسنامه


اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی