تاريخ روز : چهارشنبه 17 آذر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

قابل توجه سهامداران محترم جهت ورود به سامانه :

نام کاربری : پنج رقم کدبورسی

رمز عبور : شماره شناسنامه

 


سهامداران محترم شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود

ضمن عرض پوزش به اطلاع میرساند سود سهام مصوب سال 1399 با تاخیر دوماهه پرداخت خواهد شد

از صبر وشکیبایی شما سهامداران محترم کمال تشکر را داریم

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی